Okrywa typ IMSZAR faza III mix

Opakowanie: worek 35 litrów, Big-Bag 1,0 m3 – 1,25m3, luzem.

Klasa ciężkości: II

Skład: torfy wysokie, pośrednie i niskie, wapno defekacyjne, kreda.

Okrywa dostępna na zakładzie Imszar, Rudnik, Stoczek przygotowywana indywidualnie
dla klientów III-fazowych, do załadunku mechanicznego.

Produkt o ustalonej indywidualnie strukturze (wielkości gruzełek), wilgotności oraz pojemności wodnej i powietrznej.

Przeznaczenie: uprawa ras pieczarek z grup U-1 i U-2 na podłożu fazy III;
grzyby średniej i dużej wielkości na rynek świeży.