Okrywa typ Czaplinek

Opakowanie: worek 35 litrów, Big-Bag 1,0 m3 – 1,25m3, luzem

Klasa ciężkości: II
Max. ciężar wł.: 1300 kg/m3.
Skład: torfy wysokie, pośrednie i niskie, wapno defekacyjne, kreda.
Zawartość materii organicznej: do 60 %..
Gęstość objętościowa s.m.: >180 kg/m3
Poj.: wodna kapilarna 90-92%.
Struktura: średnia i gruba; idealna do mechanicznego załadunku bądź przy użyciu strukturyzatora, nieco trudniejsza do ręcznego załadunku.
Przeznaczenie:uprawa ras pieczarek z grup U-1 i U-2 na podłożu fazy II i fazy III; grzyby średniej i dużej wielkości na rynek świeży.

 

Czaplinek-57