dopuszczone do stosowania w uprawach ekologicznych

Wapno kredowe granulowane typ 06a

rolnictwo-wapno kredowe

Odpowiednie pH gleby ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o dostępność substancji pokarmowych. Składniki odżywcze takie jak fosfor, potas, azot, magnez, wapń, bor najlepiej przyswajalne są dla roślin w glebach o odpowiednim pH.

Używając kredę nawozową granulowaną można w pełni wykorzystać zasoby mineralne gleby do rozwoju roślin, co zwiększa efektywność produkcji rolnej.

Korzyści wynikające z zastosowania kredy nawozowej granulowanej

 • Neutralizuje szkodliwą kwasowość gleby
 • Wpływa na zwiększenie plonów
 • Poprawia funkcjonowanie flory bakteryjnej
 • Polepsza przyswajalność innych związków mineralnych i nawozowych w roślinach
 • Poprawia właściwości biologiczne gleby
 • Poprawia warunki powietrzno-wodne (odporność na suszę)
 • Aktywuje składniki pokarmowe w glebie, szczególnie azot i fosfor
 • Neutralizuje szkodliwe związki i toksyny
 • Posiada świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Dlaczego kreda nawozowa granulowana nowej generacji?

 • nowatorski system granulacji zapewnia równomierne rozsianie nawozu, który nie blokuje rozsiewaczy nawozów
 • nie zawiera w opakowaniu frakcji pylistej
 • zawiera wysokoreaktywny powyżej 93% CaCO3 ze złóż kredowych
 • łatwo rozpuszcza się w wodzie
 • nie zawiera szkodliwych substancji i związków chemicznych
 • do stosowania pogłównie lub pod orkę jak również na użytki zielone oraz w  ogrodnictwie, sadownictwie i w ogrodach działkowych
 • bezpieczny dla środowiska
 • nie wchodzi w reakcję ze skórą, układem oddechowym i pokarmowym
 • przy prawidłowym dawkowaniu można zwiększyć jakość i wielkość plonów nawet 20-40%
 • brak ryzyka zniszczenia plonów przy ewentualnym przedawkowaniu

Optymalny zakres odczynu pH gleby dla poszczególnych  upraw polowych:

 • pszenica     5,5 – 7,0 pH
 • pszenżyto     5,5 – 7,0 pH
 • jęczmień     6,5 – 7,0 pH
 • żyto     4,5 – 6,5 pH
 • rzepak ozimy     6,0 – 7,0 pH
 • kukurydza     6,0 – 7,0 pH
 • burak cukrowy     6,0 – 7,0 pH
 • ziemniaki      5,0 – 6,5 pH
 • marchew      6,0 – 7,0 pH
 • cebula     6,0 – 7,0 pH
 • kapusta      6,5 – 7,5 pH
 • groch     6,0 – 7,0 pH

Potrzeby wapnowania dla kategorii agronomicznej gleb przy pH.

potrzeby-wapniowania

Dawkowanie:
Średnie dawkowanie w pierwszym roku wynosi od 0,4-0,8 t/ha* w kolejnych latach 0,3-0,6 t/ha*.

potrzeby-wapniowania
*uzależniony od zakwaszenia gleby/możliwość stosowania co 2-3 lata w zależności od wyników badań gleby przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium.

Produkt dostępny w postaci:

 • Big-bag 500kg