Inwestycje w ramach UE

 • Centrum Badawczo – Rozwojowe Wokas S.A.

  Firma Wokas Spółka Akcyjna jest w trakcie realizacji projektu pt.:Centrum Badawczo  – Rozwojowe Wokas S.A.

  W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020

  Oś priorytetowa 2- Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

  Działanie 2.1- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

   

  Okres realizacji:

  01.07.2020- 30.12.2022

   

  Cel projektu:

  Celem projektu jest rozwój Centrum Badawczo- Rozwojowego Wokas S.A. w Łosicach (powiat łosicki, województwo mazowieckie), które umożliwi rozwój działalności badawczej w obszarze nowych produktów.

   

  Planowane efekty:

  Rezultatem projektu będzie opracowywanie i wdrożenie innowacyjnych produktów, planowanych do wdrożenia w ramach własnej działalności Spółki.

   

  Wartość projektu:

  Całkowita wartość projektu: 4 658 960,14 PLN

  Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 3 787 772,48 PLN

  Kwota dofinansowania projektu: 1 704 497,62 PLN 

 • Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe  Wokas S.A.” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup urządzeń.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 01/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 01/2021 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-36069) w dniu 08.03.2021 r. na zakup i dostawę urządzenia rozdrabniająco- mieszającego do odpadów organicznych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę NEW- TECH- VIBRATION Sp. Z o. o., ul. Górniczego Stanu 18D, 40-469 Katowice.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie odpowiadania na decyzje, że urządzlili warunki udziału w partycji, złożona oferta nie została odrzucona do decyzji. Przeprowadzona, kierowana, gawola eliminacyjna przyznania punktów tj. 97,33- zgodnie ze wzorem w zapytaniu ofertowym 01/2021.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 02/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 02/2021 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia2021-17820-36082 ) w dniu 08.03.2021 r. na zakup i dostawę kontenera do kompostowania odpadów organicznych dokonała wyboru oferty złożonej przez firmę Luxor- Maszyny do Odpadów, Choiny 57/211, 20-816 Lublin.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Dostawca urządzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 02/2021.

 • Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłoszeniu decyzji o przyznaniu zapytania ofertowego na prace remontowo-budowlane w celu przebudowy części budynku biurowo-budowlanego i rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego.

 • Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe  Wokas S.A.” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż platformy pionowej służącej do transportu osób.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 03/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 03/2021 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-51406) w dniu 31.05.2021 r. na rozbudowę i przebudowę związaną ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo- produkcyjnego na laboratorium Centrum Badawczo- Rozwojowego dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę „Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Jerzy Wawryniuk”, ul. Narutowicza 49a, 08-200 Łosice.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie przeprowadzania decyzji o decyzji, że oferent check the point of the point, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. Przeprowadzona, kierowana, gawola eliminacyjna przyznania punktów tj. 100- zgodnie ze wzorem w zapytaniu ofertowym 03/2021.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 04/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 04/2021 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-53435) w dniu 11.06.2021 r. na zakup i montaż pionowej platformy do transportu osób dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę „EURO-DŹWIG” ul. Gładka 23A, 02-172 Warszawa.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 04/2021.

 • Zapytanie ofertowe 05/2021

  irma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” o postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na i naprawę doświadczalnego kontenera do sprzedaży pieczarek.

  • Zapytanie ofertowe 05/2021 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 06/2021

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe  Wokas S.A.” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż linii do produkcji nawozu granulowanego (badawczej).

  • Zapytanie ofertowe 06/2021 Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 05/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 05/2021 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-62052) w dniu 30.07.2021 r. na zakup i montaż kontenera doświadczalnego do uprawy pieczarek dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „Magik”.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 05/2021.

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do zapytania 06/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 06/2021 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-64153) w dniu 13.08.2021 r. na „Zakup badawczej linii do produkcji nawozu granulowanego” zostały odrzucone wszystkie oferty, a postępowanie zostało unieważnione.

 • Zapytanie ofertowe 07/2021

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłaszaniu postępowania w sprawie zapytania ofertowego na zakup i montaż linii produkcji produkcji nawozu granulowanego.

  • Zapytanie ofertowe 07/2021 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 08/2021

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe  Wokas S.A.” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wózka widłowego w wersji kontenerowej.

  • Zapytanie ofertowe 08/2021 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 09/2021

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe  Wokas S.A.” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wózka widłowego.

  • Zapytanie ofertowe 09/2021 Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 07/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 07/2021 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-71040) w dniu 24.09.2021 r. na zakup badawczej linii do produkcji nawozu granulowanego dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę  Testmer Warszawa S.A., Reguły, Al. Powstańców W-wy 4, 05-816 Michałowice.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Dostawca urządzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 89,66- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 07/2021.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 09/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 09/2021 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia2021-17820-76124 ) w dniu 26.10.2021 r. na zakup i dostawę wózka widłowego dokonała wyboru oferty złożonej przez firmę TOYOTA Material Handling Polska Sp. z o.o.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Dostawca urządzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 09/2021.

 • Zapytanie ofertowe 10/2021

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe  Wokas S.A.” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup mieszarki poziomej z przenośnikiem ślimakowym, która będzie miała zastosowanie do sporządzania receptur okryw.

  • Zapytanie ofertowe 10/2021 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 11/2021

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż mebli laboratoryjnych.

  • Zapytanie ofertowe 11/2021 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 12/2021

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację Spektrometru ICP OES wraz z mineralizatorem mikrofalowym.

  • Zapytanie ofertowe 12/2021 Pobierz
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do zapytania 06/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że prowadzone postępowanie ofertowe do zapytania 12/2021 upublicznione na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-83138) w dniu 08.12.2021 r. na „Zakup i instalację Spektrometru ICP OES wraz z mineralizatorem mikrofalowym” zostało unieważnione.

 • Zapytanie ofertowe 13/2021

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację Spektrometru ICP OES wraz z mineralizatorem mikrofalowym.

  • Zapytanie ofertowe 13/2021 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 14/2021

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację analizatora CHNS/O.

  • Zapytanie ofertowe 14/2021 Pobierz
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do zapytania 11/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że przeprowadzone postępowanie ofertowe do zapytania 11/2021 upublicznione na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-82950) w dniu 07.12.2021 r. na „Dostawę i montaż mebli laboratoryjnych” zostało unieważnione.

   

  Powodem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest nieprawidłowość w dokumentacji ofertowej mogącej tworzyć wadę uniemożliwiającą podpisanie ważnej umowy z wybranym oferentem.

 • Zapytanie ofertowe 01/2022

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup mieszarko- granulatora do sporządzania próbnych partii nawozu granulowanego.

  • Zapytanie ofertowe 01/2022 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 02/2022

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych.

  • Zapytanie ofertowe 02/2022 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 03/2022 z możliwością składania ofert częściowych

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na młynek laboratoryjny 20L oraz mieszalnik laboratoryjny 20L.

  • Zapytanie ofertowe 03/2022 Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 13/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 13/2021 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-84467) w dniu 16.12.2021 r. na zakup i instalację Spektrometru ICP OES wraz z mineralizatorem mikrofalowym dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Spectro-Lab dla obu części zamówienia.

  Uzasadnienie wyboru:

  Część 1 zamówienia:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 90- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 13/2021.

   

  Część 2 zamówienia:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 90- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 13/2021.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 02/2022

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 02/2022 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2022-17820-86704) w dniu 03.01.2022 r. na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę „PHUP LabDud Igor Dudzik”, ul. Moniuszki 29, 41-200 Sosnowiec.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 02/2022.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 01/2022

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 01/2022 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2022-17820-86713) w dniu 03.01.2022 r. na zakup mieszarko- granulatora dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę „P.P.P. IdeaPro Sp. z o.o., ul. Dolnośląska 8, 67-100 Nowa Sól.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała punktów 90- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 01/2022.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 03/2022

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 03/2022 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2022-17820- 86745) w dniu 03.01.2022 r. na zakup młynka i mieszalnika laboratoryjnego o poj. 20L dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Austenit Sztajerwald Zbigniew Sztajerwald, Ossów 187D, 05-230 Kobyłka.

   

  Uzasadnienie wyboru:

   

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała punktów 85- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 03/2022.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 14/2021

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 14/2021 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2022-17820-86037) w dniu 28.12.2021 r. na zakup i instalację analizatora CHNS/O dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Spectro Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała punktów 90- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 14/2021.

 • Zapytanie ofertowe 04/2022

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację automatycznego ekstraktora tłuszczu w oparciu o metodę Soxhleta.

  • Zapytanie ofertowe 04/2022 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 05/2022

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na urządzenia laboratoryjne do pracowni mikrobiologicznej.

  • Zapytanie ofertowe 05/2022 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 06/2022 z możliwością składania ofert częściowych

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a.

  • Zapytanie ofertowe 06/2022 Pobierz
 • Zapytanie ofertowe 07/2022 z możliwością składania ofert częściowych

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowego Wokas SA” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup urządzeń laboratoryjnych.

  • Zapytanie ofertowe 07/2022 Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 04/2022

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 04/2022 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-90803) w dniu 31.01.2022 r. na zakup i instalację automatycznego ekstraktora tłuszczów w oparciu o metodę Soxhleta dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Sylant Instruments inż. Józef Nitka, Niewiesze, ul. Pyskowicka 12, 44-172 Poniszowice.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Dostawca urządzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 04/2022.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 06/2022

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 06/2022 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-92022) w dniu 07.02.2022 r. na dostawę i montaż zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldah’a  dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Sylant Instruments inż. Józef Nitka dla pieca do mineralizacji i skrubera oraz firmę Donserv Wojciech Kaca dla destylarki z par wodną.

  Uzasadnienie wyboru:

  Część 1 zamówienia:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że firma Sylant Instruments inż. Józef Nitka spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 90- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 06/2022.

   

  Część 2 zamówienia:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że firma

  Donserv Wojciech Kaca

  spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 90- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 06/2022.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 05/2022

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 05/2022 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-90954) w dniu 01.02.2022 r. na urządzenia laboratoryjne do pracowni mikrobiologicznej dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Dostawca urządzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 05/2022.

 • Zapytanie ofertowe 08/2022

  Firma Wokas Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe  Wokas S.A.” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wag laboratoryjnych- sztuk 2.

  • Zapytanie ofertowe 08/2022 Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 07/2022

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 07/2022 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-93769) w dniu 15.02.2022 r. na dostawę sprzętu laboratoryjnego  dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Alchem Grupa Sp. z o.o. do wszystkich części zamówienia (piec muflowy ze sterownikiem programowalnym, wytrząsarka sitowa, wagosuszarka oraz urządzenie do oczyszczania wody techniką demineralizacji). Wszystkie złożone oferty do części 4 (waga precyzyjna-2 sztuki) nie spełniały wymagań zapytania ofertowego.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że firma

  Alchem Grupa Sp. z o.o.

  spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 07/2022.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania 08/2022

  Firma Wokas S.A. uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym do zapytania 08/2022 upublicznionym na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia 2021-17820-96105) w dniu 01.03.2022 r. na wagi laboratoryjne precyzyjne- 2 sztuki dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę LABID s.c. Martyna Bidas, Bartosz Bidas, ul. Dywizjonu 303 139/74, 01-470 Warszawa.

  Uzasadnienie wyboru:

  W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Dostawca urządzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100- zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu ofertowym 08/2022.