Okrywa typ Rudnik

Opakowanie: Big-Bag 1,0 m3 – 1,25m3, luzem.

Klasa ciężkości: II
Max. ciężar wł.: 1300 kg/m3.
Skład: torfy wysokie, pośrednie i niskie, wapno defekacyjne, kreda.
Zawartość materii organicznej: do 50 – 60%.
Gęstość objętościowa s.m.: >220 kg/m3.
Poj.: wodna kapilarna 88-90%.
Struktura: średnia; łatwa do ręcznego załadunku na półki.
Przeznaczenie: uprawa ras pieczarek z grupy U-2 na podłożu fazy II; grzyby  średniej i dużej wielkości na rynek świeży.