O firmie

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie!
Przedstawiamy naszą firmę – „WOKAS”.

Logo WOKAS

Jesteśmy firmą o charakterze rodzinnym. To nasi rodzice, ponad 20 lat temu, stworzyli podwaliny dzisiejszej Grupy Kapitałowej WOKAS. Ich zapał, który przeniósł się na nas, sprawił, że jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy, wyrób profesjonalnej okrywy torfowej do uprawy pieczarek. Ze wzrostem zainteresowania wyrobami, firma przekształciła się z lokalnego, w niekwestionowanego krajowego lidera. Szacujemy, że obecnie na 5 polskich pieczarek, 3 rosną  na okrywie pochodzącej z naszej firmy. Kolejne lata to rozszerzenie oferty sprzedażowej o podłoża ogrodnicze i  borowinę. I w tych dziedzinach możemy z dumą powiedzieć, że liczymy się wśród najlepszych i największych. Dynamiczny rozwój rynku ogrodniczego skłonił nas do poszerzenie naszej oferty o dekoranty: Zrębki Ozdobne, Wiórki Ozdobne, Korę sosnową mieloną. W kraju mamy ponad półtora tysiąca partnerów biznesowych, a użytkowników naszych wyrobów możemy liczyć w milionach. Obecnie nasze wyroby są produkowane w 7 zakładach.

Większość z nich to nowoczesne obiekty, wyposażone w najlepsze i najsprawniejsze w swojej kategorii automaty pakujące. Dotychczasowa pozycja WOKAS, zarówno w branży pieczarkarskiej jak i ogrodniczej, budowana była z klientami ze wschodniej część naszego kraju. Dlatego podjęliśmy decyzje o rozwoju w zachodniej Polsce. Budowa nowego zakładu w Gronowie (woj. lubuskie), uruchomienie produkcji w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) jest częścią naszego planu rozwojowego. Rynek krajowy jest najważniejszy pod względem wielkości sprzedaży. Nie zapominamy o zagranicznych klientach. Dzisiaj eksportujemy nasze wyroby, do większości państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki nowym lokalizacjom będziemy mogli zaproponować je również konsumentom z Europy Zachodniej.

Jako jedyni w Polsce, wykorzystujemy posiadane zasoby w całości. Przed rozpoczęciem eksploatacji torfowisk, uprawiamy je rolniczo. Następnie wykorzystujemy złoże, od wierzchniej warstwy po właściwy torf. Na koniec przywracamy złoża naturze, tworząc zbiorniki wodne, retencyjne czy stawy rybne. Własne złoża, polityka ograniczania wpływu działalności na środowisko, nowoczesne technologie i zaplecze produkcyjne to wartość naszej firmy.

Ale decydującą rolę w naszym wspólnym sukcesie widzimy w naszych współpracownikach. Nasz sukces to jest również sukces każdego z nich.

Artur i Dariusz Wojcieszuk, Mariusz Kasjaniuk


Nasza misja

Głównym celem firmy WOKAS S.A. jest produkcja okrywy torfowej do uprawy pieczarek oraz podłoży ogrodniczych, które będą spełniały potrzeby i oczekiwania klientów oraz gwarantuje im pełną satysfakcję.

Chcemy zdobyć opinię wiarygodnego i godnego zaufania partnera, a poprzez to umacniać się i rozwijać.

Robimy wszystko, aby produkowane przez nas produkty były:

 • zgodnie z wymogami żywnościowymi
 • bezpieczne z punktu widzenia zdrowotnego,
 • stabilne jakościowo i zapewniające powtarzalność cech,
 • dostarczane w ustalonym terminie i po konkurencyjnych cenach
 • zgodne z polityką jakości polityka jakości

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości,
 • współpracę z klientem poprzez ocenę jego potrzeb i analizę opinii o wyrobach,
 • selekcję i dobór dostawców spełniających nasze wymagania jakościowe,
 • sukcesywną modernizację urządzeń i procesów produkcyjnych,
 • permanentne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników,
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Torfy i Produkty pod stałą kontrolą laboratoryjną

high-qualityKażdy zakład posiada własne laboratorium, gdzie na bieżąco kontrolowane są właściwości fizyczne torfów, tj.: stopień rozkładu, zawartość materii organicznej, porowatość, pojemność wodna oraz parametry chemiczne – odczyn pH, zasolenie, zawartość składników odżywczych. Na podstawie uzyskanych wyników określana jest ich jakość oraz przydatność przy przygotowywaniu gotowego asortymentu. W celu otrzymania dokładnych wyników próbki przesyłane są do laboratorium głównego w centrali firmy oraz akredytowanych laboratoriów zewnętrznych, z którymi ściśle współpracujemy. Gwarantuje to wysoki poziom kontroli, co znajduje swoje odzwierciedlenie w posiadanym przez spółkę już od wielu lat certyfikacie ISO 9001:2008. Na podstawie zdobytego doświadczenia i przeprowadzonych setek badań różnych wariantów mieszanek, oraz testów uprawowych wiemy, że „optymalne dla roślin są produkty stanowiące mieszankę różnych typów torfów z uszlachetniaczami”. Firma WOKAS jest specjalistą w tym zakresie. Tworząc poszczególne produkty bierze pod uwagę najlepsze cechy różnych typów torfów oraz niezliczonych dodatków (kora kompostowana, kompost ogrodniczy, nawozy, piasek, perlit, keramzyt). Sprawia to, że nasze produkty są idealnie zbilansowane i gotowe do użytku. Najlepszym potwierdzeniem najwyższej jakości jest ciągle powiększające się grono zadowolonych użytkowników naszych produktów. Klienci, którzy raz zakupili nasze podłoża, sięgają po nie ponownie. Dzięki temu wiemy, że podążamy w dobrym kierunku i to motywuje nasz zespół do jeszcze większej pracy w tworzeniu coraz to doskonalszych produktów.