HUMIT

humit

To uniwersalna podstawa upraw ze względu na unikalne cechy połączenia, koniecznej dla żyzności gleby, materii organicznej z kwasami huminowymi. Dzięki tym kwasom składniki pokarmowe są zatrzymywane w wyższych warstwach gleby, a ich przyswajalność zostaje podwyższona.

 • stanowi podstawę uprawy zasilając glebę w materię organiczną bogatą w kwasy huminowe

 • przyczynia się do lepszego i pełniejszego wykorzystania substancji pokarmowych przez rośliny

 • stabilizuje odczyn pH w glebie

 • wpływa korzystnie na przepuszczalność błon komórek roślin

 • wolny od czynników chorobotwórczych, sprzyja rozwojowi pożytecznej mikroflory

 • zwiększa właściwości buforowe gleby

 • chroni rośliny przed szkodliwym oddziaływaniem pestycydów

 • poprawia fizyczną strukturę gleby

 • wpływa na żyzność gleby

 • brak możliwości przenawożenia

 • poprawia jakość gleb lekkich i ciężkich